Dịch vụ

Writing Coach: 60 phút tư vấn 1-1

60 phút tư vấn 1-1 cùng mentorgiúp bạn thay đổi tư duy về viết lách, gỡ bỏ những rào cản, nhận diện thế mạnh và điểm yếu, định hướng phát triển theo viết về lâu dài

Dịch vụ biên tập

Cung cấp nhiều gói dịch vụ biên tập bài viết, ebook và bản thảo với chi phí đa dạng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và an tâm vào sản phẩm của mình

liên hệ
Facebook

fb.com/hoa.luong.509

Email

hoaluongwriter@gmail.com

Kết nối Social

Bước 1

Liên hệ hợp tác

Bước 2

Thống nhất các điều khoản

Bước 3

Thực hiện

Bước 4

Kiểm tra bàn giao

Liên hệ

Tìm kiếm điều gì đó . . .