Chuyên mục hay

Dĩ vãng

Người ta có thể yêu nhau đậm sâu, đến mức chia ly không thể làm tim thôi nhung nhớ và hoài niệm còn trở đi trở lại mãi trong những cơn mê dài.

Đọc tiếp

Tìm kiếm điều gì đó . . .