Thời gian học 0
Số học viên3

Danh sách bài học

Chương 1: Đổ nền
Chương 1: Đổ nền 1. Tại sao bạn nên viết và học viết bài bản 2. Tiêu chuẩn cơ bản của một bài viết tốt 3. Những quy tắc viết cơ bản trong tiếng Việt 4. Quy trình sản xuất một bài viết 5. Biến 1 từ khóa thành 10 bài viết

 • Lời nói đầu
  00:00
 • Tại sao bạn nên viết và nên học viết bài bản?
  00:00
 • Bài thực hành 1
 • Tiêu chuẩn cơ bản của một bài viết tốt
  00:00
 • Bài thực hành 2
 • Những quy tắc viết cơ bản trong tiếng Việt
  00:00
 • Bài thực hành 3
 • Quy trình sản xuất một bài viết
  00:00
 • Bài thực hành 4
 • Biến 1 từ khóa thành 10 bài viết
  00:00
 • Bài thực hành 5

Chương 2: Bổ dọc bài viết
Chương 2: Bổ dọc bài viết 6. Viết câu 7. Viết đoạn 8. Viết tiêu đề 9. Viết mở bài 10. Viết kết bài

Chương 3: Tối ưu quá trình viết
Chương 3: Tối ưu quá trình viết 11. Tránh xao nhãng khi viết 12. Khai thác ý tưởng từ đâu 13. Một số lỗi thường gặp khi viết 14. Thêm cảm xúc cho bài viết 15. Viết khi không có cảm hứng

Bonus: Những món quà dành riêng cho bạn
Ở đây có một số thứ mình dành tặng bạn nè, mong là bạn sẽ thích và sẽ viết tốt hơn nữa nha!

1,000,000

Tìm kiếm điều gì đó . . .