Học 1 : 1

khóa học làm việc tự do

BECOME A FREELANCER
(for newbie)

12 tuần đồng hành thay đổi tư duy, nâng cấp bộ kỹ năng cần thiết và xây dựng THCN cho một newbie freelancer

Khóa học viết

LÀM CHỦ NGÔN TỪ - TỰ DO SÁNG TẠO

12 tuần giúp học viên nắm bắt các thể loại viết trong sáng tác, phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo để khiêu vũ cùng ngôn từ

khóa học viết

LÀM CHỦ NGÔN TỪ - TỰ DO BIỂU HIỆN

4 tuần xây dựng nền tảng viết bài bản, cải thiện tư duy viết lách, cho học viên “tự do làm chủ ngôn từ”, tự tin thể hiện bản thân

Tìm kiếm điều gì đó . . .