nguoichanchu

Người viết văn là người chăn chữ

Người chăn chữ

Người viết cũng giống kẻ du mục – một người chăn chữ. Kẻ du mục theo gia súc đi khắp nơi để chăn thả còn người viết thả câu từ của mình lên trang văn bản.

Đọc tiếp

Tìm kiếm điều gì đó . . .