truyenngan

Đặc điểm của truyện ngắn tiểu thuyết hóa

Đặc điểm của truyện ngắn – tiểu thuyết hóa

Truyện ngắn – tiểu thuyết hóa là loại hình truyện ngắn có chức năng phân tích và lý giải đời sống qua hình tượng nhân vật vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đây cũng là loại hình có số lượng tác phẩm lớn nhất trong văn học Việt Nam đương thời.

Đọc tiếp

Tìm kiếm điều gì đó . . .