#sangtac

Gió mùa

Gió mùa

Mơ vẫn nằm im không nói câu gì, chiếc giường xộc xệch sau một trận quần. Gã đàn ông đã ngồi dậy từ lâu, đốt

Đọc tiếp

Tìm kiếm điều gì đó . . .