Hành trình tôi

Bùng lên như bó đuốc trong năm 2022

Tuổi trẻ như bó đuốc, buồn vui yêu ghét đều cuồng nhiệt. Ai đó thấy bồng bột, với tôi là đặc ân. Bởi không nhiều lần trong đời dám cháy hết mình tựa năm tháng ấy.

Đọc tiếp

Tìm kiếm điều gì đó . . .