Hành trình tôi

Chữ tâm khi viết

Chữ tâm trong nghề lương thiện nào cũng đáng quý. Chữ tâm khi viết càng đáng trân trọng vì bài viết là liều thuốc nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ con người.

Đọc tiếp

Số không tròn đầy

Ta thường nghĩ mình là số 0 khi bắt đầu một điều gì mới mẻ mà quên mất rằng không có số 0 nào hoàn toàn trống rỗng.

Đọc tiếp

Bé con của tôi

Bé con của tôi không phải người tôi sinh ra. Em ở bên trong tôi, là người đi cùng tôi suốt cuộc đời. Dù tôi ở độ tuổi bao nhiêu đi nữa, em vẫn là phần nguyên bản, thanh thuần nhất mà tôi nguyện giữ cho mình.

Đọc tiếp

Tìm kiếm điều gì đó . . .