Hướng dẫn viết

5 nguồn cảm hứng viết truyện

5 nguồn cảm hứng viết truyện cho người thích sáng tác

Đã bao giờ bạn mất cảm hứng viết truyện? Ngay cả khi trí tưởng tượng của bạn phong phú, bạn có nhiều câu chuyện để kể thì cũng không có gì đảm bảo bạn luôn có sẵn cảm hứng. Tham khảo 5 nguồn cảm hứng sẽ giúp bạn xoay sở khi không biết viết gì nhé!

Đọc tiếp
tháng năm tuàn hoàn con chữ chảy trôi

Tháng năm tuần hoàn, con chữ chảy trôi

Tháng năm của đời người đi qua bốn mùa xuân – hạ – thu – đông. Tháng năm của người viết là từng con chữ chảy trôi tiếp nối, qua bốn mùa với đủ cả thăng trầm lẫn hoan ca.

Đọc tiếp

Tìm kiếm điều gì đó . . .