#huongdanviet

30 điều thân thuộc gợi cảm hứng sáng tạo

30 điều thân thuộc gợi cảm hứng sáng tạo mỗi ngày

Cảm hứng sáng tạo là khởi nguồn của những tác phẩm, là sợi dây đỏ dẫn dắt người viết trong quá trình tạo ra một văn bản hoàn chỉnh. Cảm hứng này có thể đến từ những ý tưởng não phải do tiềm thức dẫn dắt hoặc ý tưởng não trái do lý trí chi phối.

Đọc tiếp
Tại sao nội dung dài vẫn được ưa chuộng trên Facebook?

Tại sao những nội dung dài vẫn được ưa chuộng trên nền tảng Facebook?

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao các nội dung dài vẫn được ưa chuộng trên Facebook? Mặc dù nhiều người sẽ nói với bạn rằng “viết dài ai đọc”. Sự thật là các nội dung dài vẫn có sức hút riêng khi bạn xác định được đúng đối tượng độc giả và điều họ tìm kiếm trong các bài viết của bạn.

Đọc tiếp

Tìm kiếm điều gì đó . . .